Pakowanie próżniowe

Opcja sterowania czujnikiem - zamiast liczby sekund, wymagana próżnia końcowa jest określona w procentach (0 do 99%). Pompa próżniowa wyciąga powietrze aż do osiągnięcia dokładnego, wstępnie ustawionego poziomu próżni, niezależnie od ustawionego wcześniej czasu pracy pompy.         

Opcja kontroli z użyciem czujnika dostępna jest od serii BOXER.

Pożądana próżnia (stopień usunięcia powietrza) jest zawsze niezależnia od wielkości i ilości produktów. Bardzo przydatna opcja, gdy nie wszystkie produkty w serii są objętościowo jednakowe. 

 Zalety sterowania czujnika: 

  •  pewność stałego wyniku końcowego (zawsze ten sam stopień próżni); 
  •  łatwość obsługi;
  •  optymalny czas cyklu (urządzenie wyłącza się po osiągnięciu oczekiwanej próżni). Należy ustawić żądaną próżnię końcową (0-99%).


Przebieg procesu z udziałem czujnika :


  •  Ustawić żądaną próżnię końcową (0-99 %).
  • Maszyna uruchomi i zatrzyma proces wyciągania powietrza po osiągnięciu zakładanego poziomu próżni.
  • Niezależnie od wielkości produktu oczekiwany poziom próżni jest zawsze osiągnięty.