CZUJNIK PRÓŻNI

Opcja sterowania czujnikiem - zamiast liczby sekund, wymagana próżnia końcowa jest określona w procentach (0 do 99%). Pompa próżniowa wyciąga powietrze aż do osiągnięcia dokładnego, wstępnie ustawionego poziomu próżni, niezależnie od ustawionego wcześniej czasu pracy pompy.         

Opcja kontroli z użyciem czujnika dostępna jest od serii BOXER.

Pożądana próżnia (stopień usunięcia powietrza) jest zawsze niezależnia od wielkości i ilości produktów. Bardzo przydatna opcja, gdy nie wszystkie produkty w serii są objętościowo jednakowe.

Zalety sterowania czujnika:

• pewność stałego wyniku końcowego (zawsze ten sam stopień próżni) 
• łatwość obsługi 
• optymalny czas cyklu (urządzenie wyłącza się po osiągnięciu oczekiwanej próżni). Należy ustawić żądaną próżnię końcową (0-99%)

Przebieg procesu z udziałem czujnika :


• Ustawić żądaną próżnię końcową (0-99 %)

• Maszyna uruchomi i zatrzyma proces wyciągania powietrza po osiągnięciu zakładanego poziomu próżni

• Niezależnie od wielkości produktu oczekiwany poziom próżni jest zawsze osiągnięty.