Pakowanie próżniowe

Pierwsze uruchmienie maszny.

O ile maszyna nie wymaga uruchomienia przez serwisanta (większe modele), przed pierwszym uruchomieniem koniecznie musi zostać "zalana olejem". Oznacza to wprowadzenie dostarczonego z maszyną oleju do zbiornika w maszynie. Olej wymagany jest do prawidłowej pracy pompy a uruchomienie maszyny bez niego z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do uszkodzenia i utraty gwarancji.

Wyjątek stanowi sytuacja gdy maszyna zostaje zalana przed dostarczeniem. Odbywa się to na życzenie klienta, maszyna dostarczana jest wtedy:

  • przez serwisanta,
  • wysyłkowo na specjalnej palecie,
  • odbierana osobiście. 

Podnosi to koszt dostawy, jednak ułatwia procedury rozruchowe.


Przy pierwszym uruchomieniu należy włączyć program konserwujący. Program jest aktywowany przez naciśnięcie przycisku na panelu sterowania i zamknięcie pokrywy. Program trwa 15 minut.