POCHYŁA WKŁADKA

Pochylona płyta zapewnia wygodę, jeśli pakowane są produkty płynne takie jak zupy, sosy lub sypkie jak mąka. Ponieważ worek z produktem umieszczany jest dzięki wkładce pod kątem i na odpowiedniej wysokości, ciecze i proszki zostają dokładnie we właściwym im miejscu.  

Zalety:

Optymalne pozycjonowanie przez regulację magnetyczną.
Ułatwia pakowanie wszystkich płynów i produktów sypkich.
Pozwala każdy produkt umieścić w najlepszej pozycji dla idealnego zgrzania.
Zawsze doskonałe uszczelnienie.