CZUJNIK PRÓŻNI

Opcja sterowania czujnikiem - zamiast liczby sekund, wymagana próżnia końcowa jest określona w procentach (0 do 99%). Pompa próżniowa wyciąga powietrze aż do osiągnięcia dokładnego, wstępnie ustawionego poziomu próżni, niezależnie od ustawionego wcześniej czasu pracy pompy. Opcja kontroli z użyciem czujnika dostępna jest od serii BOXER. Pożądana próżnia (stopień usunięcia powietrza) jest zawsze niezależna od wielkości i ilości produktów. Bardzo przydatna opcja, gdy nie wszystkie produkty w serii są objętościowo jednakowe. Zalety sterowania czujnika: • pewność stałego wyniku końcowego (zawsze ten sam stopień próżni) • łatwość obsługi • optymalny czas cyklu (urządzenie wyłącza się po osiągnięciu oczekiwanej próżni). Należy ustawić żądaną próżnię końcową (0-99%)

Przebieg procesu z udziałem czujnika :

• Ustawić żądaną próżnię końcową (0-99 %) • Maszyna uruchomi i zatrzyma proces wyciągania powietrza po osiągnięciu zakładanego poziomu próżni • Niezależnie od wielkości produktu oczekiwany poziom próżni jest zawsze osiągnięty.