Pakowarki Henkelman
Polish English German Russian

PROCES OTRZYMYWANIA PRÓŻNI

Zasady działania:

Produkt w torebce próżniowej znajduje się w komorze. Otwarty bok torebki znajduje się nad paskiem uszczelniającym. Kiedy pokrywa jest zamknięta urządzenie automatycznie realizuje proces próżniowy. Fazy w procesie pakowania próżniowego: próżnia, wtrysk gazu (opcja), uszczelnianie i napowietrzanie.


Ustawianie przebiegu procesu uzyskiwania próżni:

Pierwszym etapem w cyklu pakowania jest usuwanie powietrza z produktu z worka i do komory. Jak tylko pożądana ilość powietrza zostanie usunięta, urządzenie przechodzi do następnego etapu. Następnie zależnie od konfiguracji urządzenia produkt poddaje się dodaniu gazu (opcjonalnie) oraz uszczelnieniu worka. Można kontrolować proces próżniowy na 3 różnych poziomach:

• kontrola czasu (ustawienie czasu),
• kontrola sensoryczna - czujnik próżni (ustawienie procentowe),
• kontrola płynu - czujnik punktu wrzenia.

Kontrola czasowa:

Ustawić wyznaczony czas (średni czas cyklu od 15 do 40 sekund).
Pompa próżniowa działa przez określony czas niezależnie czy określony poziom wypompowania powietrza został osiągnięty, czy nie.
Czas potrzebny do przeprowadzenia procesu zależy od podciśnienia produktu i pożądanego stopnia próżni końcowej. Przy pakowaniu produktów jednakowych można łatwo dostosować czas.

Kontrola z użyciem czujnika próżni:

Określić wartość oczekiwaną osiągniętego stopnia próżni (0 do 99 %).
Maszyna będzie kontynuowała proces wypompowywania powietrza do osiągnięcia oczekiwanego poziomu próżni, po czym przejdzie automatycznie do następnego etapu - dodanie gazu (opcjonalnie) oraz uszczelnienie worka.

Korzyści:
• Bezpieczeństwo: stały wynik końcowy (zawsze tak samo próżni koniec).
• Przyjazny dla użytkownika: nie zachować regulację ustawienia czasu.
• Optymalny czas cyklu: maszyna zatrzymuje się po osiągnięciu próżni końcowej.

Kontrola z użyciem czujnika punktu wrzenia (Liquid Control):

Wilgotne i ciekłe produkty podczas procesu pakowania próżniowego w obniżonym ciśnieniu osiągają punkt wrzenia szybko. Produkty wilgotne mogą się nawet zagotować. Dlatego Henkelman wyposażył maszyny do pakowania próżniowego w funkcję kontroli cieczy. Po uaktywnieniu tej funkcji czujnik szybko i dokładnie wykrywa fazę gazową produktu wilgotnego lub ciekłego. W ten sposób można zapobiec osiąganiu przez produkt temperatury wrzenia w procesie próżniowym unikając jakiegokolwiek związanego z tym uszkodzenia produktu i urządzenia. Po rozpoczęciu procesu wypompowywania powietrza czujnik kontroluje jego pracę i po osiągnięciu optymalnego poziomu próżni kończy etap wypompowywania powietrza i przechodzi automatycznie do następnego etapu - dodanie gazu (opcjonalnie) oraz uszczelnienie worka.

Korzyści:
• Produkt nie traci wilgoci.
• Pakiet, a urządzenie nie brudzą.
• Olej w pompie utrzymuje swoją jakość.
• Pompa jest zabezpieczona przed korozją.
• Optymalny czas cyklu - nie dłużej niż jest to potrzebne.
• Produkty nie są gorszej jakości ze względu na gotowanie. 

Ustawianie maszyny pakującej

Należy nastawić oczekiwany czas odpowietrzania w sekundach lub określić wartość oczekiwaną próżni w procentach, w przypadku zastosowania czujnika próżni. Proces rozpocznie się automatycznie po zamknięciu pokrywy komory.