Pakowarki Henkelman
Polish English German Russian


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania

Jaka jest szybkość pakowania maszyny, ile cykli można wykonać i w jakim czasie?

Większość maszyn HENKELMAN oferuje szybkość 2 cykli na minutę. Zależy to od produktu (konsystencji suchej lub płynnej, na zimno lub gorąco), stosunku objętości komory do objętości produktu, poziomu próżni do osiągnięcia, opcji gazu i stopnia jego wypełnienia, czasu zgrzewu torebki, wydajności pompy próżniowej. Jest możliwe przeprowadzenie kilku procesów pakowania na cykl z dłuższą listwą zgrzewającą lub z użyciem więcej niż jednej listwy zgrzewającej i ostatecznie z użyciem maszyny dwukomorowej (druga komora jest załadowywana podczas wykonywania przez maszynę całego zaprogramowanego cyklu w pierwszej, a następnie odwrotnie).

Czy wprowadzenie gazu (MAP) następuje zawsze w trakcie opróżniania komory?

Nie, w razie potrzeby wprowadzenie gazu odbywa się po ekstrakcji próżniowej, a nie w jej trakcie.

Czy dwie maszyny jednokomorowe mają taką samą wydajność, jak jedna dwukomorowa maszyna ?

Tak, jeśli dla tego samego produktu stosunek objętości komory (lub powierzchnia robocza) do pojemności pompy jest równoważny.

Co to jest M.A.P. ?

Zmodyfikowana atmosfera ochronna 

Dowiedz się więcej

Jakie mieszanki gazów są zalecane ze względu na rodzaj produktu?

Informacje na ten temat najlepiej pozyskać od dostawcy gazów. Mieszanki są zależne od zamierzonego celu pakowania oraz rodzaju produktu.

W jaki sposób maszyny Henkelman mogą kontrolować proces odpowietrzania - uzyskiwania próżni?

Henkelman oferuje trzy rodzaje kontrolerów, które mogą być zamontowane w maszynach: kontroler podciśnienia w czasie (w sekundach), podciśnienia w procentach (do 99,8 % próżni) oraz kontroler cieczy, aby uniknąć wrzenia cieczy 

Dowiedz się więcej

Czy jest możliwość złagodzenia skutków gwałtownego napowietrzania komory i tym samym zmniejszenia ryzyka uszkodzenia w wypadku pakowania ostrych przedmiotów.?

Tak. Opcja Soft-Air opracowana przez HENKELMAN jest funkcją, która pozwala na kontrolowanie czasu (w sekundach), wentylacji komory. Umożliwia to pakowanie produktów ostrych - niebezpiecznych dla opakowania jak kości, elementy metalowe i inne.

Czy istnieje możliwość automatycznego podnoszenia pokrywy również w modelach dwukomorowych?

Tak. Henkelman opracował system o nazwie Easy-Swing, który umożliwia, przez naciśnięcie przycisku, podniesienie pokrywy automatycznie. Nasza seria Titaan posiada w pełni automatyczną pokrywę.

Jak zmniejszyć długość cyklu, zoptymalizować zużycie gazu?

Płyty zmniejszające objętość komory dostępne są standardowo z każdą maszyną. Umożliwiają wypełnienie komory i tym samym zmniejszenie ilości powietrza do wypompowania. Zużycie gazu tym samym maleje przy ich zastosowaniu a właściwe umieszczenie produktu w komorze jest łatwiejsze. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie opcjonalnych wypełniaczy dla serii Polar pomagających zmniejszyć objętość pokrywy.

Dlaczego stosować torby próżniowe?

Torby próżniowe są wykonywane w celu ochrony produktów. W przypadku produktów spożywczych, pakowanie próżniowe pozwala przedłużyć trwałość przez 2 do 6 razy dłużej niż w standardowych warunkach przechowywania chłodni. W przypadku produktów przemysłowych, pakowanie próżniowe chroni produkty podczas przechowywania i transportu, lecz również oszczędza przestrzeń zajmowaną i pozwala uniknąć oszustw. W gastronomii, pakowanie próżniowe umożliwia wykonywanie gotowania Sous-Vide.

Czy istnieje oficjalna lista okresu przydatności dla wszystkich produktów?

Nie, to dlatego, że okres ważności zależy od jakości i świeżości produktów, warunków bakteriologicznych w trakcie produkcji i przechowywania oraz metod transportu. Dlatego też trudno jest określić oficjalną wartość - wartości podane dla wskazania są raczej empiryczne.

Czy produkt spożywczy, który jest pakowany próżniowo, zawsze musi być przechowywany na zimno?

Tak. Jeśli bakterie nie wymagające tlenu są obecne w produkcie, to również w próżni zalecanym jest stosować spowalniającą je niską temperaturę.

Dlaczego świeże mięso zapakowane próżniowo staje się brązowe / szare i traci swój czerwony / czerwonawy kolor?

Ze względu na to, iż pakowanie próżniowe usuwa tlen. Ponieważ mięso zawdzięcza czerwony lub czerwonawy kolo natlenianiem oksyhemoglobiną - czerwonym pigmentem - mięso skutecznie traci kolor. Staje się czerwone ponownie po około 20 minutach po otwarciu opakowania. W przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, ich naturalny kolor czerwony może być zachowany lub nawet poprawiony dzięki atmosferze ochronnej o wysokiej zawartości tlenu.

Czy można pakować próżniowo produkty ciekłe oraz marynowane?

Tak. Ciecz może być pakowana próżniowo w maszynie komorowej. Zdecydowanie zaleca się , aby zrobić to opakowania w najniższej możliwej temperaturze, tak aby uzyskać najlepszy poziom próżni końcowej. Henkelman oferuje również specjalne pochylone płyty wkładki, do łatwego pozycjonowania produktu.

Czy można pakować próżniowo ciepłe produkty?

Tak, ale to naprawdę nie jest zalecane. Podczas pakowania ciepłych produktów następuje odparowanie wilgoci z produktu, co może powodować skraplanie się w maszynie, a to może prowadzić w oczywisty sposób do uszkodzenia pompy. Dlatego też zalecane jest, aby nie pakować produktów o temperaturze wyższej niż 30 °C lub ograniczyć w tym przypadku stopień wymaganej próżni.

Czy można pakować płyty CD, DVD, dokumenty, pliki, pieniądze?

Tak. Pakowanie próżniowe w żaden sposób nie szkodzi produktom tego rodzaju. Hermetycznie zamknięte opakowanie gwarantuje integralność treści i zapewnia poufność.

Czy każdy rodzaj worka/każdy materiał może być użyty do pakowania w próżni?

Zgodnie z naszą wiedzą, liczne typy toreb i materiały mogą być pakowane próżniowo z naszymi maszynami. Oczywiście ważne jest, aby używać worków próżniowych, a nie standardowych. Uprzejmie prosimy o kontakt z nami lub z dostawcą do testowania swojego materiału.

Czy jest możliwe pakowanie próżniowe w pionie?

Tak Henkelman oferuje serię Tucan dla każdego typu opakowania pionowego. Torby są umieszczone na płytce lub w formie i są uszczelniane w pionie.

Gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat czyszczenia maszyny?

W instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem. Jest także do pobrania z naszej strony internetowej.

Jak zadbać o higienę urządzenia w codziennym użytkowaniu?

Po użyciu, należy oczyścić komory i pokrywę wilgotną szmatką.
Uruchomić program do czyszczenia przepływu powietrza pompy przynajmniej raz w tygodniu (usuwanie zanieczyszczeń wilgoci).
Sprawdzić pasek uszczelniający. Wymienić taśmy teflonowe / drut, jeśli jakość uszczelnienia nie jest dobra lub jeśli pasek teflonowy / drut uszczelka nie trzymają się prawidłowo. Sprawdzić uszczelkę pokrywy i wymienić ją, jeśli jest uszkodzona lub luźna.
Co sześć miesięcy należy wymienić olej, sprawdzić stan pokrywy i sprężyny gazowe.

Co to jest program czyszczenia?

Maszyny Henkelman wyposażone są w specjalny program czyszczenia pompy, który powinien być uruchamiany co tydzień. Program czyści pompę z powietrza co zapobiega wchłanianiu wilgoci i potencjalnego brudu przez olej. Program jest aktywowany przez naciśnięcie przycisku na panelu sterowania i zamykania pokrywy. Program trwa 15 minut, powinien być uruchomiony po pierwszym użyciu, lub gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy czas oraz przed wymianą oleju. Program ten zmniejsza potencjalne ryzyko wystąpienia rdzy i zablokowania pompy.

Czy do czyszczenia maszyny można używać detergentów ?

Nie można - mogłyby one uszkodzić elementy maszyny zwłaszcza elementy uszczelniające i elektroniczne.

Czy możliwe jest przenoszenie maszyny z pompą wypełnioną olejem?

Tak. Jednakże, urządzenie musi być transportowane w pionowej pozycji. Obrócenie, przewrócenie maszyny jest zabronione i może doprowadzić do uszkodzenia pompy.

Jak dolać oleju do pompy?

Specjalne okienko pomaga sprawdzić poziom i jakość oleju. Jeśli poziom oleju jest zbyt niski, dolać oleju. Korek wlewu można odkręcić odpowiednim kluczem. W razie konieczności należy dolać oleju do poziomu oznaczonego przez producenta.

Jak wylać stary olej?

Olej należy wymieniać co 6 miesięcy lub w sytuacji gdy olej jest zmętniały czy zabrudzony. Przed spuszczeniem oleju, uruchomić program konserwacji. Należy zdjąć korek spustowy zbiornika i umieścić pojemnik pod spodem. Jeśli zajdzie taka potrzeba, lekko przechylić maszynę, spuścić olej i pozostałości. Wypełnić zbiornik olejem powoli do granicy dozwolonej przez wytwórcę (wskazanie poziomu oleju).

Jakiego oleju można użyć do maszyny?

Ważne jest użycie odpowiedniego typu oleju do pompy. Użycie niewłaściwego typu może spowodować uszkodzenie pompy. Temperatura otoczenia wokół urządzenia jest ważna także dla rodzaju oleju. Rodzaje oleju są wymienione w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem i do pobrania z naszej strony internetowej.

Jak wymienić taśmę teflonową listwy zgrzewającej?

Ściągnąć starą okładzinę teflonową z listwy zgrzewającej i dopasować długość nowej plus około 5 cm. Przyłożyć nową taśmę od góry i po upewnieniu się co do jej właściwego przylegania przykleić należy boki. Odciąć nadmiar nowej tamy na końcach.

Jak wymienić silikonowy pas dociskowy listwy?

Jako że nie jest on przyklejony, wystarczy go zdjąć i założyć w jego miejsce nowy, ważne natomiast jest, by nowy pasek był właściwych rozmiarów.

Jak wymienić uszczelkę pokrywy?

Uszczelka pokrywy musi być wymieniona co 6 miesięcy. Jest to istotne dla uzyskania optymalnej próżni. Uszczelka pokrywy podlega zużyciu ze względu na duże różnice ciśnień. Długość nowej uszczelki jest określona zgodnie z rozmiarem pokrywy. Jeśli uszczelka pokrywy jest zbyt krótka lub zbyt długa może to spowodować problemy z zamknięciem pokrywy lub spowodować wyciek powietrza. Uszczelka pokrywy musi być umieszczona prawidłowo i bez naprężeń. Końcówki muszą być cięte i łączone na styk, aby uniknąć przecieków.

Czy istnieje zestaw części do zamówienia z każdego urządzenia?

Tak. Henkelman ma zapas zestawów serwisowych dostosowanych do wszystkich maszyn, które są zalecane przy zakupie maszyny.

Gdzie mogę znaleźć numer seryjny maszyny, napięcie i wartości mocy?

Dane te podane są na tabliczce znamionowej w maszynie.